ZDROWIE/ŻYCIE

Życie (z możliwością oszczędzania)

Zdrowie

NNW (trwały uszczerbek)

Poważne zachorowania

Leczenie szpitalne

Wizyty u specjalistów

Rehabilitacja