WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych części wspólnych budynku

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Ubezpieczenie OC członków zarządu

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości