GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Gwarancja zapłaty wadium

Planujesz przystąpić do przetargu? Wymagana jest wysoka kwota wadium?

Zamiast wpłacać na konto Zamawiającego kwotę kilkunastu tysięcy, złóż zabezpieczenie w formie gwarancji wadialnej. Pozwoli to na przystąpienie do przetargu bez angażowania gotówki.

Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu

Wygrałeś przetarg? Gratulacje,  niebawem będziesz podpisywał umowę. Wiąże się to również z obowiązkiem wniesienia zabezpieczenia, które wynosi 5-10% wartości kontraktu brutto. Gwarancja pozwoli nie zamrażać często na kilka miesięcy środków Twojego przedsiębiorstwa.

Zawierana jest na cały okres wywiązania się z umowy. W przypadku przedłużenia się prac wystarczy sporządzić odpowiedni aneks.

Gwarancja zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek

Jako wykonawca,  według Kodeksu Cywilnego udzielasz rękojmi na 5 lat.

Wniesienie zabezpieczenia w formie pieniężnej na tak długi okres to pewne ryzyko.

Gwarancja zabezpieczy Twoje zobowiązanie, jednocześnie dbając o płynność finansową Twego przedsiębiorstwa.