FIRMA

Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy:

Środki trwałe

budynki, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie

środki obrotowe

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzenia działalności

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodu (obowiązkowe oraz dobrowolne )

między innymi:

       OC  zarządcy nieruchomości

       OC lekarza

       OC pielęgniarki

       OC  księgowej

       OC trenera

       OC  nauczyciela