DOM/MIESZKANIE

Od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczysz:

Elementy stałe

Ruchomości domowe

Garaż

Budynki gospodarcze

Budowle

Dom letniskowy

Dom w budowie

Nagrobek

Assistance domowy

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Ochrona prawna